wróbel tv

wersja mobilna wersja mobilna

Szkolenia i treningi multimedialne

Autorski program szkoleń : „nie boję się kamery ani dziennikarza”
szkolenia prowadzą zawodowo czynni dziennikarze i realizatorzy TV.

 

SZKOLENIA I TRENINGI MEDIALNE ( wg unikalnej autorskiej procedury ). Szkolenia gwarantujące bardzo wysoką efektywność nauczania.

1. Część teoretyczna

 • Zmiany na rynku mediów i ich skutki dla firm, instytucji, osób prywatnych
 • ekonomizacja mediów i skutki tego zjawiska dla PR firm, instytucji i osób prywatnych
 • tabloidyzacja mediów
 • celebrytyzm medialny
 • polityzacja mediów i ich propagandowo - usługowy charakter
 • czarny PR - jak się przed nim bronić
 • umiejętność instytucjonalnej i personalnej autopromocji w mediach
 • podstawowe zagadnienia marketingu medialnego

Przyjmujemy indywidualne zamówienia na program szkoleń wg preferencji oraz potrzeb klientów.

2. Część praktyczna

udział uczestników szkolenia w zaproponowanych filmowanych scenach medialnych:

 • wywiad w studio TV;
 • zaimprowizowany panel dyskusyjny w studio TV lub rozgłośni radiowej;
 • wystąpienie na forum publicznym (np. podczas posiedzenia Rady Miejskiej, czy jakimkolwiek innym forum publicznym);
 • reporterska rozmowa na ulicy,
 • prowadzenie imprezy publicznej itd
 • rola charakteryzacji i ubioru w TV

"Oko" kamery jest bezlitosne i bardzo pouczające, pozwoli na medialną ocenę osób biorących udział w szkoleniu

Zapewniamy montaż zarejestrowanego materiału telewizyjno – radiowego, analizę zebranego materiału po jego montażu. Omówienie zalet i wad każdej osoby biorącej udział w/w wymienionych "scenkach rodzajowych", pokazanie możliwości manipulacyjnych mediów elektronicznych i sposobów obrony przed takimi działaniami.

TRENING MEDIALNY

Wytypowane osoby (a więc mające predyspozycje do bycia przed kamerą, mikrofonem) biorą udział w swoistej i wyczerpującej "tresurze medialnej", która w finale ma im pozwolić na znacznie swobodniejszy (niż dotychczas) i w miarę możliwości bezstresowy kontakt z mediami (zwłaszcza elektronicznymi). Zajęcia trudne i wyczerpujące prowadzone na wyłączną prośbę klienta.

©2013 Agencja Filmowa Wróbel TV
strony internetowe łódź